Onderzoek naar kleine kunstinitiatieven

In 2014 onderzocht ik in opdracht van het Mondriaan Fonds de rol en positie van de kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven in Nederland. Via een digitale enquête, onderzoek en interviews, bracht ik in kaart hoeveel initiatieven Nederland kent, hoe ze werken en waar hun behoeftes en kansen voor de toekomst liggen. Dit onderzoek kwam voort uit de vraag van het Mondriaan Fonds om te onderzoeken of, en op welke manier de hybride praktijk van deze kunstinitiatieven ondersteund kan worden.

Het rapport kan hier gedownload worden.